POŽEŠKA

Residence

POŽEŠKA

Residence

Garaža

Na podzemnim etažama (-3 i -2) nalazi se garaža površine 1500 m2 sa 80 parking mesta. Kolski pristup u garažu obezbeđen je iz Nodilove ulice, preko dvosmerne rampe širine 5.50 m, nagiba od 4 do 15%.

U Garaži I (na novou -2) nalazi se 36 parking mesta, a u Garaži II (na nivou -3) je 44 parking mesta.  Požeška Residence garaža je projektovana tako da je vozilima svih veličina omogućen komforan pristup i upotreba garaže. Minimalno parking mesto je dimenzija 2.5 x 5 m, širina komunikacija je 6 m, visina na nivou -2 je 3.40 m, a visina etaže -3 je 2.60 m. U sklopu garaže predviđena su i 4 parking mesta za osobe sa smanjenom sposobnošću kretanja.

Vertikalna veza garaže sa ostalim delovima objekta omogućena je preko tri komunikacijska jezgra za lamele A, B i C. U sklopu jezgra smeštene su stepenice, putnički lift, evakuaciono stepenište i prostor u natpritisku. Požeška Residence garaža pokrivena je video nadzorom, opremljena najsavremenijim sistemima protivpožarne zaštite i instalacijom za automobilske elektro-punjače.